اعلانات

عکس کاربرارشد کلاس‌های مجازی
راهنمای استفاده از سامانه آموزش مجازی
از کاربرارشد کلاس‌های مجازی در دوشنبه، 16 تیر 1399، 9:39 صبح
 
راهنمای سامانه در فایل پیوست قابل دسترسی است.
عکس کاربرارشد کلاس‌های مجازی
نام کاربری و رمزعبور
از کاربرارشد کلاس‌های مجازی در دوشنبه، 16 تیر 1399، 9:36 صبح
 

نام کاربری ارقام آخر شماره عضویت نظام مهندسی و رمز عبور کدملی می‌باشد.

 

درس‌های موجود

برنامه دوره:
یکشنبه20مهرساعت15تا20
دوشنبه21مهر ساعت 15تا20
چهارشنبه 23مهر ساعت15تا20
شنبه26مهر ساعت10تا14 و 15تا18
کلاس دوره مصالح و فناوریهای نوین در صنعت ساختمان این هفته برگزار نمی شود.
برنامه کلاس بخش مسایل کارگاهی:
دوشنبه 14 مهر ساعت 14
کلاس مسایل کارگاهی
یکشنبه 13 مهر ساعت 14تا18